Kvalitetan spoj podrazumeva pravilan izbor lepka i pravilan način aplikacije!

Ako vaša proizvodnja podrazumeva spajanja, 3M ima rešenje za većinu spojeva. Dolazimo kod vas i na licu mesta

radimo testove na materijalima koje spajate. Obuku realizujemo u saradnji sa stručnim saradnicima iz 3M-a.

Obuka u vašoj radionici podrazumeva:

  • prezentaciju pravilnog apliciranja 3M traka i lepkova na vašim materijalima
  • izbor idealne trake/lepka za određenu poziciju
  • stručno savetovanje o upotrebi 3M industrijskih lepkova

Ova obuka je za vas ukoliko: 

  • imate nove radnike koji još nisu upoznati sa načinom pravilne aplikacije
  • koristite nove materijale koje niste ranije spajali
  • pojavile su se nove pozicije za spajanje
  • koristite lepkove koji vam ne daju optimalan kvalitet spoja
  • imate problem sa odstranjivanjem starog lepka
  • niste do sada koristili 3M proizvode

Obuku možete da zakažete telefonom ili email-om: 

(011) 2192 739, 060 654 1040

[email protected]

[email protected]

VHB Lider trake – trake za najveći broj materijala/situacija