Pogledajte rezultate projekta koji uspešno traje već nekoliko godina

WRAP LIKE A KING 2021 – WINNERS! 🏆

Pogledaj pobednike:

NEODOLJIVA NOVA TEKSTURA SAMOLEPLJIVE ZIDNE FOLIJE MPI™ 8726 WOOD


Predstavljamo vam MPI™ 8000 Series, za inspirativna grafička rešenja koja obogaćuju kreativno razmišljanje i omogućavaju zidnu umetnost da generiše emocionalni odgovor.

Sada dostupan sa novim Textured Wall Film MPI™ 8726 Wood!

Veliko pitanje: To PVC or not to PVC?

Odgovara: Elizabeth Park, Director of Innovation & Marketing Excellence for Graphics Solutions EMENA.


Nastavljajući intervju koji se tiče vizije Avery Dennison o održivosti grafičke industrije, Elizabet Park razmatra jedno od ključnih pitanja, upotrebu PVC-a!

Kakvo je Vaše gledište o upotrebi PVC-a u grafičkim proizvodima?

Sve više i više naših krajnjih kupaca razvija strategije održivosti, posebno većih globalnih vlasnika brendova. Često vidimo cilj eliminisanja upotrebe PVC-a u okviru njihovih strategija, a na mnogo toga utiču neki istorijski trendovi uklanjanja PVC ambalaže. Mislim da je njihova zabrinutost u velikoj meri povezana sa činjenicom da PVC nije lak materijal za recikliranje i da oslobađa štetne dioksine kada se spali na kraju životnog veka.

Zašto se PVC i dalje koristi u grafičkim proizvodima?

Znamo da je PVC veoma efikasan materijal za grafičke aplikacije. Postoje mnoge kompanije koje još uvek cene PVC, uglavnom zbog njegove usklađenosti i izdržljivosti – posebno u spoljašnjim primenama gde je potreban duži životni vek. Sa stanovišta održivosti, zbog svoje dugovečne faze, PVC zahteva ređu zamenu u poređenju sa, na primer, poliolefinskim materijalom. Verujem da je vreme da naša industrija uopšte izazove materijale koje koristimo i, tamo gde je to korisno, potraži alternativne materijale. Ovo bi moglo značiti kompromis u vezi sa nekim od očekivanja koja imamo u vezi sa nekim karakteristikama koje nude alternativni proizvodi. Ako je moguće, aplikacijama treba pristupiti drugačije i biti spremni da platimo malo više. Mislim da je takođe posebno važno pružiti uvid u ekološke efekte različitih materijala. Samo na ovaj način naši kupci mogu da donose informisane odluke i izbegnu ‘greenvashing’. Ceo intervju pogledajte ovde: To PVC or not to PVC? | Avery Dennison | Graphics.