OLFA model sigurnosnog skalpela SK-15 je fenomenalan u svojoj upotrebi. Osim što je ekonomski isplativ, time pogodan za velike nabavke, on je potpuno bezbedan u radu. Ne samo od mogućih povreda na radu, već je bezbedan i u kontaktu sa hranom I time pogodan za zahtevnu prehrambenu industirju. Dakle , bezbednost na radu, primenljiv u  prehrambnoj industriji I ekonomičan!

Dozvoljena upotreba u prehrambenoj industriji.

Sakriven nožić uvek spreman za sečenje!

Cena na upit.