Na nižim temperaturama potrebno je više vremena da lepak dostigne predviđenu jačinu. Ukoliko su temperature preniske, može da se desi da lepak uopšte ne dostigne maksimalnu projektovanu jačinu. Za većinu samolepljivih folija se savetuje izbegavanje aplikacija na temperaturama ispod 10o C.