Kako postupiti sa folijama zimi

Zimski meseci su period u godini kada lepljenje folija može da postane znatno zahtevnija aktivnost nego u mesecima kada se ne beleže ovako niske temperature. Kvalitet završenih radova i trajnost izvedenog projekta umnogome zavise od toga da li ste tokom rada poštovali specifična pravila koja se primenjuju u uslovima niskih temperatura.

Slede saveti Cindy Richards, tehničkog specijaliste za grafička rešenja u Avery Dennison-u o tome na šta treba da obratite posebnu pažnju zimi:

         Kada vam dobavljač isporuči rolnu folije, velika je verovatnoća da je materijal u dostavnom vozilu bio izložen niskim temperaturama (ponekad čak i duže – dan ili dva), pa je bitno da takvu rolnu ostavimo na sobnoj temperaturi da se “aklimatizuje”. Ukoliko hladnu, tek pristiglu rolnu odmah ubacimo u štampač, može da se desi da površinski sloj ne vezuje boju ili ukoliko se radi o foliji za katovanje, može da rezultuje pucanjem pri rezovima.

 

         Kada se lepi folija treba voditi računa i o temperaturi podloge. 10oC je minimalna temperatura podloge za aplikaciju folija. Lepku ne prijaju niske temperature i ukoliko je podloga hladna, lepak neće dostići poželjnu jačinu.

 

         U tehničkim listovima Avery Dennisona za svaku foliju navedena je minimalni temperaturni opseg za rad. Važno je da uvek proverite, za svaki material, koja je minimalna preporučena temperature za lepljenje. Npr. za ravne površine je 7oC, za ravne površine sa pop nitnama 10oC, a za kompleksne 3D površine čak 16oC. Postoje folije koje bolje podnose niske temperature i one obično imaju Hi-tack vrstu lepka što omogućava da se izvode radovi čak i na 4oC. Uvek koristite savremene alate za merenje temperature površina, ne oslanjajte se na subjektivan osećaj!

 

         Treba proveriti i kojim minimalnim temperaturama mogu da se izlažu jednom zalepljene folije. Izlaganje nižim od specifikovanih može da uzrokuje trajna oštećenja folija.

 

         Uvek treba imati na umu da tek brendirano vozilo mora da se zadrži u uslovima sobne temperature 24h pre izlaganja niskim spoljnim temperaturama. Lepku je potrebno vreme da ispoji svoj pun kapacitet i dostigne prihvatljiv nivo jačine. Ukoliko se vozilo izloži niskim temperaturama pre preporučenog vremena, folija će se odlepiti sa podloge.

 

Original teksta pročitajte na sajtu graphics.averydennison.com u delu Resource Center Quick Links tabs.

Lepljenje folije zimi