Uspešna aplikacija Avery Dennison 8000 Wall Film serije zahteva poštovanje specifičnih pravila.

Evo najvažnijih, a za detaljno uputstvo, pozovite nas:

 

 • print mora da bude suv pre aplikacije – za solvent 24h, eco/mild solvent 48h, veliki nanos boje 72h (podrazumeva se da je materijal propisno sušen, tj. u nedostatku stalka u labavoj rolni na postolju)
 • podloga (zid ili panel) mora da bude suva, glatka bez većih neravnina i po potrebi sa nanešenom podlogom
 • samo folije sa specijalnim Hi-tack lepkom su pogodne za aplikaciju na „teškim“ podlogama poput plastificiranih panela, obrađenih drvenih površina ili nisko energetskih podloga
 • mat obojene površine imaju poroznu strukturu i potrebno posvetiti posebnu pažnju da bi se odstranila prašina iz pora
 • sjajne površine su idealne za aplikaciju samolepljive folije
 • u slučaju mat i satenskog finiša podloge idealno je izvršiti test na manjoj površini i utvrditi kompatibilnost boje podloge i lepka folije
 • izbegavati aplikaciju na površinama koje sadrže vosak, silikone, teksturalne površine i lepljenje preko tapeta
 • ukoliko su zidne površine farbane, potrebno je najmanje 7 dana sušenja pre aplikacije folije
 • oštećene zidne površine neophodno je popraviti pre aplikacije folije
 •  temperatura vazduha u prostoriji i temperatura zida moraju da budu uobičajene srednje temperature – preniska i previsoka temperatura uticaće negativno na performanse lepka
 •  izbegavati aplikaciju direktno iz rolne – odrolati grafiku i držati ispravljenu na ravnoj površini
 • primenjivati isključivo tehniku suve aplikacije
 • preklop mora da bude najmanje 13mm
 • pozicije oko vrata, prozora, drugih otvora, kao i ćoškovi podložni su oštećenjima zbog visokofrekventne upotrebe – izbegnite kasnija oštećenja tako što ćete skratiti grafičke panele na 5mm od okvira ili ćoška, zatim sve ivice pređite namenskom četkom da osigurate maksimalnu jačinu lepka
 • tražite od vašeg prodavca kompletno, detaljno uputstvo za rad i konsultujte se uvek kada imate dilemu u vezi sa aplikacijom na specifičnu zidnu podlogu