3M™ Industrijske Maskirne Trake

Sada je lako izabrati najbolje trake da bi posao bio dobro obavljen.

Da biste našli svoje mesto u velkoj konkurenciji, potreban Vam je pravi alat za rad.

Samo naizgled jednostavan proizvod, krep traka, u ponudi 3Ma ona ima svoj specifičan portfolio. 5 vrsta 3M Industrijskih maskirnih traka, i svaka ima svoju namenu. Zavisno od vrste upotrebe, u ponudi su krep trake sa pevećanim nivoima mogućnosti.

U ovoj pojednostavljenoj liniji naći ćete raspon takvih karakteristika kao što su snaga držanja lepka, oštrina linija i čisto uklanjanje kako bi se zadovoljile različite aplikacije.

Shodno potrebama u skoro svakoj industrijskoj upotrebi i potrošačkim aplikacijama. 3M paleta proizvoda sadrži:

• Trenutno prijanjanje na dodir

• Lagana cepanja bez istezanja ili povlačenja

• Kontrolisano odmotavanje … nije previše lako ni preteško

• Prilagodljivost na istezanje i prijanjanje oko krivina

101+opšte namene, temparaturni opseg do 150°F (66°C).
201+opšte namene, temparaturni opseg do 200°F (93°C).
301+opšte namene, temparaturni opseg do 225°F (107°C).
401+ kritične primene, temparaturni opseg do 250°F (121°C).
501+ process pečenja, temparaturni opseg 300°F (149°C)