Prednosti dvostrane trake
Iako se karakteristike porodica traka i pojedinačnih traka razlikuju, dvostrane trake generalno nude ove prednosti :
• LAKA I BRZA MONTAŽA
• DIZAJN I DOPADLJIVOST (BEZ BUŠENJA)
• ČIST RAD BEZ OSTATAKA I PRLJANJA
• NEVIDLJIV SPOJ

UPOTREBA
• Koristi se za montažu i spajanja opšte namene
• Lepljenje tkanine za čvrsti karton
• Pričvršćivanje pene na plastiku
• Pričvrstite kuka, žičane kopče, polica
• Montirajte držače za olovke
• Montirajte oznake, znakove i table
• na mestu kupovine PO/POP sistemi
• Montirajte kanalice po podovima, zidovima