BEZ MIRISA. BRZ. JAK. DUŽI ROK TRAJANJA BEZ HLAĐENJA.

Proizvođači širom sveta oslanjaju se na akrilne lepkove za dizajn i proizvodnju novih proizvoda – i sa dobrim razlogom: akrilni lepkovi se dobro vezuju i za plastiku i za metale. Brže postižu visoku strukturnu čvrstoću, često i na zauljenim ili kontaminiranim površinama.

Prilikom razvoja nove generacije dvokomponentnih akrilnih lepkova, 3M istraživači su se fokusirali na rešenjima za najrazličite izazove.

NA BRZOM PUTU KA LEPLJENJU: DVOKOMPONENTNI AKRILNI LEPKOVI IZDRŽAVAJU TEST SAGOREVANJA

3M-ova nova generacija dvokomponentnih akrilnih lepkova ima definisano vreme rada, brzo očvršćavanje, formulaciju gotovo bez mirisa i ekstremnu otpornost na toplotu.

Ovo ih posebno dobro kvalifikuje za upotrebu u radu sa metalnim konstrukcijama koje se moraju zalepiti pre nanošenja praha – uobičajena praksa i odlučujući faktor je brzo, pouzdano i iznad svega isplativo lepljenje u vozilima, mašinama i postrojenjima.

Čvrst i izdržljiv DP 8405 NS takođe kao DP 8805 NS slabog mirisa i DP 8810 NS su testirani na sagorevanja na aluminijumu i čeliku . 3M-ovi laboratorijski testovi su simulirali tipičan proces plastifikacije približno 30 minuta na 200°C, kao i katodni premaz sa sličnim vrednostima.

Ispitivanja su obavljena na P2 aluminijumu i neočišćenom čelik za valjanje – to je na podlogama koje se obično koriste u procesima završne obrade. Nakon vremena očvršćavanja od 30 minuta, kao i nakon dva i četiri sata na 23°C, lepljivi spojevi su bili izloženi na visoke temperature.

Rezultati su pokazali da čvrstoća lepkova ostaje visoka, čak i kada su izloženi toploti i velikim opterećenjima. Stoga raspon temperature od 40°C do 100°C nije apsolutno nikakav problem za dugoročnu stabilnu adheziju – testirani proizvodi izdržavaju čak i temperature do 200°C sa zateznom čvrstoćom na smicanje između 1,6 MPa i 1,8 MPa.

Dvokomponentni akrilni lepkovi visokih performansi takođe su pogodni za pocinkovane površine.

2K LEPAK ZNAČI: BRŽU PROIZVODNJU – BOLJI PROIZVOD

Skraćivanje ciklusa u proizvodnom procesu i poboljšanje kvaliteta proizvoda – to su izazovi sa kojima se suočavaju mnoge kompanije.

Dvokomponentni akrilni lepkovi sve više postaju prvi izbor pri realizaciji novih projekata na brojnim tržištima i aplikacijama.