Dozvoljena upotreba u prehrambenoj industriji.

Sakriven nožić uvek spreman za sečenje!