Lepak u spreju i vrste materijala koje možete spojiti sa 3M S77 

Više informacija o proizvodu na
http://korus.rs/proizvodi/3m-super77-visenamenski-lepak-u-spreju/