3M™ General Purpose Masking Tape 101E

Categories:

 

 

3M traku za maskiranje izumeo je 1925.godine Ručard Dru, mladi laboratorijski asistent, nakon što je na razvoju ovog projekta radio dve godine. Ovo je bila prva od mnogih Schotch PSA traka.