3M Graphic Remover System – tečnost za uklanjanje stare pvc folije

Ponekad je veoma teško, čak i nemoguće skinuti staru, zapeklu foliju sa podloge. Kada ni zagrevanjem ne mogu da se uklone ostaci folije, kada se ona cepa na male komadiće, kada je površina ispucala, tada 3M Graphic Remover System može biti od velike pomoći.

3M Graphic Remover System uklanja folije na bazi pvc-a. Takođe je efikasno i za uklanjanje većine folija štampanih sito štampom.

3M-Graphic-Remover-System

Za postizanje maksimalnog učinka neophodno je pravilno primeniti sredstvo i slediti sledeće korake:

  1. Predlaže se da se pre nanošenja 3M Graphic Remover System-a na celu površinu folije koju je potrebno ukloniti izvrši proba na jednom manjem delu. Na taj način dobija se informacija o tome kako će delovati sredstvo na datoj foliji i kakvu će reakciju izazvati na podlozi koja je ispod folije. Ponekad, ukoliko je podloga farbana, plastificirana nekvalitetnim lakovima ovo sredstvo može da ima uticaj na podlogu.
  2. Pre nanošenja 3M Graphic Remover System-a potrebno je foliju koja se uklanja prebrisati vodom u koji se doda deterdžent, a zatim i čistom vodom i potpuno osušiti nakon pranja. 
  3. Pre nanošenja 3M Graphic Remover System-a potrebno je foliju koja se uklanja prebrisati vodom u koji se doda deterdžent, a zatim i čistom vodom i potpuno osušiti nakon pranja. 
  4. Temperatura prilikom rada mora da bude minimum 10°C, a maksimum 29°C
  5. Sredstvo nanositi u tankom sloju četkom ili valjkom i obavezno koristiti zaštitne rukavice tokom rada. Takođe je važno da se obezbedi adekvatno ventiliranje prostorije u kojoj se vrši aplikacija sredstva 
  6. Sačekati 15-30 minuta da sredstvo deluje (ukoliko je hladnije, možda će biti potrebno i više vremena) i osuši, zatim probati sa odlepljivanjem jednog manjeg dela. Dovoljno je blago povući foliju pod uglom od 90 stepeni i ukoliko se razvlači kao guma, može da se otpočne sa uklanjanjem. Ukoliko je folija i dalje kruta, neophodno je ponoviti postupak.
  7. Prethodnim postupkom izvršiće se uklanjanje površinskog pvc sloja folije, a za ostatke lepka predlaže se upotreba 3M 50098 citrusnog spreja. 
  8. Nakon što su svi slojevi folije uklonjeni važno je podlogu isprati deterdžentom i vodom i dobro osušiti. Ukoliko se ne uklone svi ostaci sredstava za skidanje folije i lepka neće se uspešno zalepiti nova folija. 

3M citrusni čistač u spreju

3M citrusni čistač u spreju je jako sredstvo za čišćenje i odmašćivanje različitih vrsta površina od sasušenog lepka, ostataka od lepljivih traka, prljavštine i masnoća. Na bazi limunovog ulja, ne sadrži petrolejske destilate i rastvarače kao ni supstance koje uništavaju ozon. Uklanja sledeće tipove lepka: akrilni, epoksi, SBR, sintetički kaučuk, poliuretan aktiviran toplotom, etil vinil acetate, neoprenski, nitrilski.